دوشنبه 19 خرداد 1399
تعداد بازدید: 635

اثر پروبیوتیک آبزیان Bio-Aqua Pond روی وزن نهایی، ترکیبات شیمیایی آب استخر پرورش ماهی، pH آب استخر پرورش ماهی و تعداد باکتری های روده در کپور ماهیان

اثر پروبیوتیک آبزیان Bio-Aqua Pond روی وزن نهایی، ترکیبات شیمیایی آب استخر پرورش ماهی، pH آب استخر پرورش ماهی و تعداد باکتری های روده در کپور ماهیان

اثر پروبیوتیک آبزیان Bio-Aqua Pond روی وزن نهایی، ترکیبات شیمیایی آب استخر پرورش ماهی، pH آب استخر پرورش ماهی و تعداد باکتری های روده در کپور ماهیان

محل اجرای طرح: شیلات استان مازندران

مدیر طرح: دکتر صادق کریم زاده، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی رودکی

تصاویر
  • اثر پروبیوتیک آبزیان Bio-Aqua Pond روی وزن نهایی، ترکیبات شیمیایی آب استخر پرورش ماهی، pH آب استخر پرورش ماهی و تعداد باکتری های روده در کپور ماهیان
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi