دوشنبه 02 مرداد 1396
تعداد بازدید: 2337

اثر پروبیوتیک طیور Bio-Poul بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های شترمرغ

اثر پروبیوتیک طیور Bio-Poul بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های شترمرغ

مقدمه

مکمل های پروبیوتیکی با ایجاد تغییر در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، فراهم آوردن آنزیم ها، ساخت ویتامین ها و مواد مغذی توسط باکتری ها سبب بهبود سیستم ایمنی و عملکرد رشد پرنده می شوند. این پژوهش به منظور مقایسه ی پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul و پروبیوتیک P. انجام شد. از اینرو، شاخص های افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی مورد بررسی قرار گرفت.


طرح آزمایشی: 

طرح کاملاً تصادفی


سن شروع و پایان آزمایش: 

۱۴ تا ۶۰ روزگی


شاخص های مورد بررسی: 

افزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل، فراسنجه های خونی


نتیجه گیری: 

پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul در سطح ۲۰۰ گرم در تن خوراک سبب بهبود عملکرد رشد، سیستم ایمنی و همچنین کاهش کلسترول و گلوکز خون می شود.

تصاویر
  • اثر پروبیوتیک طیور Bio-Poul بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های شترمرغ
  • اثر پروبیوتیک طیور Bio-Poul بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های شترمرغ
فایلهای پیوست
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi