مقالات
يکشنبه 14 آبان 1396
تعداد بازدید: 1913

بررسی اثرات ضدمیکروبی 9 سویه پروبیوتیک محصول بومی Bio-Rumina علیه پاتوژن های گرم منفی مدفوع گوساله در شریط آزمایشگاهی

بررسی اثرات ضدمیکروبی 9 سویه پروبیوتیک محصول بومی Bio-Rumina علیه پاتوژن های گرم منفی مدفوع گوساله در شریط آزمایشگاهی

مقدمه:        
     تمايل به استفاده از پروبيوتيک ­ها، با اثر روی عملكرد و سلامتی حيوان و به عنوان جايگزين آنتی بيوتيک­ های محرك­ رشد در صنعت خوراک دام و طيور افزايش يافته است. باکتری ­های پروبیوتیک دارای اثرات ضد میکروبی علیه باکتری های پاتوژن روده ­ای می باشند. این باکتری ها نقش خود را از طریق تولید اسیدهای آلی، پر اکسید هیدروژن، باکتریوسین و ممانعت از اتصال باکتری های پاتوژن به مخاط روده اعمال می نمایند. در این مطالعه، پاتوژن­ های گرم منفی از مدفوع گوساله مبتلا به اسهال جداسازی شد. از  فریز ۹ سویه پروبیوتیک محصول بومی Bio-Rumina بر روی محیط آگاردار مناسب کشت تازه تهیه شد. به منظور بررسی اثرات ضدمیکروبی از روش انتشار دیسک استفاده گردید. 

نتایج:        

     نتایج نشان داد که هر ۹ سویه پروبیوتیک دارای اثرات ضدمیکروبی علیه پاتوژن های گرم منفی مدفوع گوساله می باشند به طوری که بیشترین اثر ضد میکروبی مربوط به سویه پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس برروی اشریشیاکلی با قطر هاله عدم رشد ۱۷/۵ میلیمتر و کمترین اثر ضدمیکروبی مربوط به سویه پروبیوتیک ساکارومایسز سرویزیه می باشد. با توجه به نتایج، استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان محافظت کننده طبیعی جهت حفظ سلامت و جلوگیری از وقوع اسهال و بیماری­ های گوارشی در گوساله پیشنهاد می گردد.

تصاویر
  • بررسی اثرات ضدمیکروبی 9 سویه پروبیوتیک محصول بومی Bio-Rumina علیه پاتوژن های گرم منفی مدفوع گوساله در شریط آزمایشگاهی
  • بررسی اثرات ضدمیکروبی 9 سویه پروبیوتیک محصول بومی Bio-Rumina علیه پاتوژن های گرم منفی مدفوع گوساله در شریط آزمایشگاهی
فایلهای پیوست
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi