شماره: 96
1398/07/08
هجدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته تهران Iranplex 2019
هجدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته تهران Iranplex 2019

هجدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته تهران در چهار روز از تاریخ 24 الی 27 مرداد ماه 1398 در سالن میلاد واقع در نمایشگاه بین اللملی برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©