پروبیوتیک آبزیان

 
 
 

پرسش‌های رایج در مورد محصول پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua   

 

1- پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua  چیست؟ 

    ®Bio-Aqua یک مکمل پروبیوتیک بومی با برند بایودپ (Biodep)، با ترکیبی از 9 سویه باکتـریال و مخمری است که بر اســاس آزمایش‌های In vitro و In vivo برگزیده و به ‌طور اختصاصی برای استفاده در خوراک آبزیان فرموله شده است.   

 

2-  چرا پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua از چندین نوع میکروارگانیسم تشکیل شده‌است؟ 

    برخی محققین معتقدند که بهترین اثر یک پروبیوتیک زمانی مشاهده می­شود که چندین نوع مختلف باکتری که هر یک نقش خود را در محافظت از آبزی به گونه‌ای ایفا می‌کند، با هم استفاده گردد. به‌عنوان مثال، باسیلوس‌ها و مخمرها قادر به مصرف اکسیژن آزاد موجود در محیط روده هستند، در نتیجه پاتوژن‌های هوازی قادر به فعالیت نخواهند بود. علاوه بر این، باسیلوس‌ها و مخمرها قادر به تولید آنزیم‌هایی نظیر پروتئاز، لیپاز، زایلاناز و فیتاز هستند که به هضم مواد غذایی در دستگاه گوارش کمک می‌کنند. همچنین لاکتوباسیل‌ها قادر به تولید اسید هستند و می‌توانند pH  محیط روده را کاهش دهند از اینرو محیط برای فعالیت باکتری‌های پاتوژن نامناسب خواهد شد. در واقع باکتری‌های مورد استفاده در یک محصول پروبیوتیکی بر روی هم اثر سینرژیسمی (هم افزایی) دارند که رشد و فعالیت یکدیگر را تعدیل می‌کنند.

 

3- چگونه پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua به غذای آبزیان افزوده می‎شود؟

   دوز مصـرفی این محصول 200 گرم در تن غذای آبـزیان می‎باشـد. برای این منـظور 2 گرم از محصول ®Bio-Aqua را در 100 سی سی آب یا روغن گیاهی حل کنید. سپس به سطح 10 کیلوگرم از غذای آبزی اضافه نمایید. توصیه می‎شود در زمان بروز استرس و بیماری، از دوز بالاتر ®Bio-Aqua استفاده گردد تا با تلقیح مقدار بیشتری از باکتری به دستگاه گوارش آبزی، به فعالیت هر چه بهتر باکتری‎ها کمک شود. 

 

4- پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua برای کدام گونه‎های آبزیان قابلیت استفاده دارد؟ 

   مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua برای انواع گونه های آبزیان شامل ماهیان سردابی (قزل آلا)، ماهیان گرمابی از جمله ماهی کپور، میگو، ماهیان خاویاری و دریایی قابل استفاده است.

 

5- بهترین زمان مصرف مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua چه زمانی است؟

     با توجه به اینکه دستگاه گوارش آبزیان بلافاصله پس از تفریخ هنوز استریل است؛ می‎توان با جایگزین کردن باکتری‌های مفید (پروبیوتیک)، از استقرار باکتری‌های مضر و بیماریزا در دستگاه گوارش آبزی جـلوگیری نمود. همچنین در زمان بروز اسـترس‌هایی نظیر اسـترس شروع تولید، حمل و نقل و پس از پایان دوره‌ی آنتی بیوتیک درمانی، مصرف مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua توصیه می‎شود.  

 

 6- آیا مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua را باید تا پایان دوره‌ پرورش استفاده کرد؟ 

    با توجه به اینکه شرایط موجود در مزارع تولیدی ایران (از جمله استفاده از انواع ضد عفونی کننــده‌ها، استرس‌های مختلف و . . .) می‌تواند باعث بر هم خوردن تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش آبزی طی دوره پرورش شود، بنابراین استفاده از مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua در کل دوره پرورش آبزی توصیه می‌شود.  

 

7- آیا می‎توان پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua را به منظور پیشگیری از بروز بیماری به کار برد؟ 

 

     ®Bio-Aqua با ایجاد تغییرات مفید در جمعیت میکروبی روده آبزی، رشد باکتری‎های مفید را تحریک کرده و جمعیت میکروب‎های بیماری زا را کاهش می‎دهد. بنابراین این محصول دارای ویژگی‎های حمایتی در خصوص پیشگیری از بروز بیماری است. این پیشگیری از بروز بیماری از طریق رقابت باکتری‎های پروبیوتیک ®Bio-Aqua با عوامل بیماریزا برای جذب مواد مغذی، جایگاه اتصال به مخاط روده، تحریک رشد میکروب‎های تولید کننده اسیدلاکتیک و اثرگذاری بر تغییر pH روده و همچنین تولیـد ویتـامین‎ها و مواد مشابه ضد میکروبی انجام می‎شود.   

 

8- آیا نیاز به مصرف پری بیوتیک همراه با مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aquaمی‎باشد؟ 

   مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua حاوی پری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید و عصاره مخمری است که به رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌های موجود در پروبیوتیک کمک می‌کند. مصرف ®Bio-Aqua با پری بیوتیک ها هیچ گونه تداخلی ندارد و استفاده همزمان آن ها مفید نیز می‎باشد.

 

9- مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua را همراه با چه داروها یا مکمل‌هایی نباید استفاده کرد؟ 

    در صورت استفاده از مواد ضد عفونی کننده در مزرعه، دوز مصرفی مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua اندکی افزایش می‎یابد.

 

10-  آیا مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua را می‌توان جایگزن محرک‌های رشد طبیعی و غیر طبیعی کرد؟ 

    در تحقیقات صورت گرفته مشاهده شده است که این محصول قادر به افزایش اشتها، افزایش وزن گیری و کاهش ضریب تبدیل در آبزی است، در نتیجه نیاز به محرک رشد را رفع می‌کند.

 

11-  آیا می‌توان مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua را همراه با آنتی بیوتیک‌های خوراکی و آنتی بیوتیک‎های محرک رشد استفاده کرد؟

    فرمولاسیون مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua به گـونه­ ای است که در شـرایط غیر طبیعی پرورش که مجبور به مـصرف آنتی بیوتیک هستیم، استفاده هم‌زمان آن با آنتی بیوتیک، باعث از بین رفتن اثربخشی آن نمی‌شود. توصیه می‎شود به منظور بازسازی فلور میکروبی دستگاه گوارش پس از آنتی بیوتیک درمانی، از ®Bio-Aqua استفاده شود.  

 

12- آیا می‌توان مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua را جایگزین درمان‌های آنتی بیوتیکی کرد؟ 

   هدف اصلی استفاده از پروبیوتیک‌ها پیشگیری از وقوع بیماری و کاهش مصرف آنتی بیوتیک است، در نتیجه هیچ پروبیوتیکی به عنوان درمان پیشنهاد نمی‌شود. در زمان بروز بیماری ابتدا باید بیماری را تشخیص و پس از آن از درمان اختصاصی استفاده کرد. پروبیوتیک‌ها می­توانند به عنوان یک عامل کمکی در روند درمانی و کنترل عوامل بیماریزا مؤثر باشند. 

 

13-  آیا مکمل پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua توانایی تحمل درجه حرارت در طی عمل آوری غذا را دارد؟ 

   با توجه به این که سویه ­های موجود در مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua به روش اسپری درایینگ خشک و کپسوله می‌شوند، دارای مقاومت حرارتی بالایی هستند و آزمایش های انجام شده نشانگر عدم افت کانت این محصول در اثر حرارت طی فرآیند پلت سازی است. با توجه به تنوع تنظیمات و روش‌های تولید در کارخانجات خوراک آبزیان و همچنین استفاده از دماهای بالا در تولید خوراک اکسترود، این شرکت، مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua را با فرمولاسیون سفارشی و با هماهنگی کارخانجات خوراک آبزیان تولید می­نماید.  

 

14- آیا نگهداری پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua به شرایط خاصی نیاز دارد؟ 

   توصیه می‎شود مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua در جای خشک، به دور از نور خورشیـد، رطوبـت و حرارت نگهداری شود. پـس از بـاز کردن بسـته ®Bio-Aqua و استفاده از آن، درب محصول به خوبی بسته گردد تا از آسیب ناشی از ورود آلودگی و رطوبت در امان باشد.

 

 

 

 

 

پرسش‌های رایج در مورد محصول ®Bio-Aqua Pond    

 

 

1- پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond چیست؟ 

     ®Bio-Aqua Pond یک پروبیوتیک بومی متشکل از 4 سویه باکتریایی است که بر اساس آزمایش‌های In vitro و In vivo، برگزیده و به ‌طور اختصاصی برای بهبود کیفیت آب استخرهای پرورش آبزیان فرموله شده است.

 

2- بهترین زمان شروع مصرف پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond چه زمانی است؟ 

    بهترین زمان شروع مصرف مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond، پیش از زمان رها سازی لاروهای ماهی و میگو است. پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond با اثرگذاری مؤثر بر کیفیت آب و خاک و همچنین پیشگیری از حضور عوامل بیماریزا در محیط، شرایط را جهت رها سازی لاروها مستعد می کند.  

 

3- آیا پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond را باید تا پایان دوره‌ پرورش استفاده کرد؟ 

    با توجه به عدم امکان کنترل شرایط آب استخرهای پرورش آبزیان از لحاظ ورود آلودگی ها، عدم امکان تعویض دائمی آب، استرس و همچنین استفاده از ضد عفونی کننده‌ها، سموم ارگانوفسفره و . . . که می‌تواند باعث بر هم خوردن تعادل میکروبی در محیط پرورش و احتمال حضور میکروارگانیسم های بیماریزا شود؛ استفاده از پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond در کل دوره پرورش توصیه می‌شود. 

 

4- پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond را در چه شرایطی نباید استفاده کرد؟ 

    در استخرهای با دمای زیر 13 درجه سانتی‎گراد (در طول ماه های سرد زمستان) استفاده از مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond توصیه نمی شود.

 

5- مصرف مقادیر بالاتر از دوز توصیه شده پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond چه مشکلاتی به همراه دارد؟ 

    مصرف مقادیر چند برابر دوز محصول، موجب افزایش شفافیت آب بیش از مقدار استاندارد برای گونه پرورشی می شود. در صورت نیاز به مصرف بیش از مقدار توصیه شده مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond، با واحد مشاوره شرکت زیست درمان ماهان تماس بگیرید.

 

6- عملکرد پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond در آب با شوری بالا چگونه است؟ 

    تحقیقات ما بر روی مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond مبـین این موضـوع است که سـویه های بکار رفـته در این محصـول به عـنوان باکتری هایی هالوتولرانت (مقاوم به شوری) شناخته شده و می توانند در شرایط سخت با شوری بالای 40ppt زیست کنند. بنابراین، این باکتری ها قادر به تحمل شوری بالا می باشند. 

 

7- چگونه پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond موجب بهبود کیفیت منابع آبی می شود؟ 

   مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond دارای میکروب های مؤثری است که موجب کاهش ترکیبات سمی مؤثر بر ماهی و میگو می شود. این میکروب ها موجب تجزیه آمونیاک از سیستم های آبی می شود. افزایش ناگهانی سطح آمونیاک منجربه ایجاد کف بیش از حد و کدورت در منابع آبی می شود. ®Bio-Aqua Pond باعث کاهش سطوح BOD در استخرهای پرورشی می شود. 

 

8- چگونه پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond سلامتی ماهی و میگو را بهبود می دهد؟ 

 

   مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond رویکردی چند جانبه را نسبت به بهبـود سلامت ماهی و میـگوها در استـخر در نظر گرفـته است و پروبیوتیکی ایده آل برای آب و خاک است. این محصول با کاهش میزان آمونیاک مزارع، به طور مستقیم سلامت ماهی و میگـو را تحت تأثیر قرار می دهد. میکروب های موجود در ®Bio-Aqua Pond از موادی که به نوبه خود منجر به شکوفایی بیش از حد جلبکی می شود جلوگیری می کند. این محصول سطح اکسیژن محلول در آب را تثبیت می کند. این میکروب ها از ماهی و میگو در برابر آلودگی با عوامل ویروسی، قارچی و باکتریایی در مزارع محافظت می کند.   

 

9- غلظت مصرفی پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond در استخرهای پرورشی به چه میزان است؟ 

     غلظت مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond بستگی به مجموعه ای از پارامترهای خارجی مانند نوع منبع آب، فصل، آب و هوا و میزان آلودگی دارد. ®Bio-Aqua Pond باید هر هفته استفاده شود. در شرایط عادی، دوز مصرفی آن بین 250 تا 500 گرم در هکتار متغیر است.

   

10- پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond را چگونه باید در استخر استفاده نمود؟ 

      مقدار مورد نیاز ®Bio-Aqua Pond را در 50 لیتر آب حل نمایید. پس از حل شدن کامل، در سراسر استخر بصورت یکنواخت پخش کنید.

 

11- منظور از عمر قفسه ای ®Bio-Aqua Pond چیست؟ 

    مکمل پروبیوتیک   ®Bio-Aqua Pond شامل میکروب هایی است که دارای میکروکپسول هستند. این محصول به شکل پودر است و به همین دلیل، دارای مدت نگهداری 2 سال از تاریخ بسته بندی است. این میکروب ها دارای کانت باکتریال 98-95% در مدت زمان نگهداری محصول هستند. 

 

12- چرا باید از پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond استفاده شود؟ 

     در بسیاری موارد از درمان های شیمیایی جهت تیمار استخرهای پرورش ماهی و میگو استفاده می شود، اما درمان شیمیایی باعث ایجاد شرایط کمبود اکسیژن در کف می شود. کشتن جلبک ها و علف های هرز به وسیله مواد شیمیایی یک عمل موقتی است. همچنین درمان شیمیایی قادر به حذف مواد آلی از رسوبات کف نبوده و می تواند برای سایر گونه های آبزی نیز سمی باشد.  

 

13- آیا میکروب های موجود در پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond به صورت ژنتیکی دستکاری شده اند؟ 

    میکروب های موجود در مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond، ایزولاسیون های طبیعی هستند که هیچ تغییری در ژنتیک آن ها ایجاد نشده است. این میکروب ها برای صفات مفیدی که دارند انتخاب شده و کشت می شوند.

 

14- آیا پروبیوتیک آبزیان ®Bio-Aqua Pond دارای عوارض جانبی نامطلوب است؟

   مکمل پروبیوتیک ®Bio-Aqua Pond دارای میکروب های بسیار امنی هست که هیچ نوع آسیب ناخواسته ای برای انسان، گیاه و حیوانات ندارد. این میکروب ها موجوداتیGRAS  (به طور کلی ایمن) هستند.   

 

جهت اخذ اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تماس 77196563-021 بخش تحقیق و توسعه‌ شرکت زیست درمان ماهان تماس بگیرید.

   

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi
soap2day