پروبیوتیک طیور

 

پرسش‌های رایج در مورد دو محصول پروبیوتیک طیور Bio-Poul® FG و Bio-Poul® WS       

 

1- پروبیوتیک طیور Bio-Poul® WS و Bio-Poul® FG چیست؟

    ®Bio-Poul مکمل پروبیوتیک بومی با برند بایودپ (Biodep)، ترکیبی از 9 سویه باکتریال و مخمری است که بر اساس آزمایش‌های In vitro و In vivo برگزیده و به ‌طور اختصاصی برای طیور فرموله شده است. مکمل پروبیوتیک Bio-Poul® FG یک پروبیوتیک بومی مخلوط در دان و مکمل پروبیوتیک Bio-Poul® WS یک پروبیوتیک بومی محلول در آب، مخـصوص انواع طیور صنعتی است.  

 

2- چرا پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul از چندین نوع میکروارگانیسم تشکیل شده‌است؟

   برخی محققین معتقد هستند که بهترین اثر یک پروبیوتیک زمانی مشاهده می­ شود که چندین نوع مختلف باکتری که هر یک نقش خود را در محافظت از پرنده به گونه‌ای ایفا می‌کنند، با هم استفاده گردد. به‌عنوان مثال، باسیلوس‌ها و مخمرها قادر به مصرف اکسیژن آزاد موجود در محیط روده هستند، در نتیجه پاتوژن‌های هوازی قادر به فعالیت نخواهند بود. علاوه بر این، باسیلوس‌ها و مخمرها قادر به تولید آنزیم‌هایی نظیر لیپاز، پروتئاز، زایلاناز و فیتاز هستند که به هضم مواد غذایی در دستگاه گوارش کمک می‌کنند. همچنین لاکتوباسیل‌ها قادر به تولید اسید هستند و می‌توانند pH  محیط روده را کاهش دهند از اینرو محیط برای فعالیت باکتری‌های پاتوژن نامناسب خواهد شد. در واقع باکتری‌های مورد استفاده در یک محصول پروبیوتیکی بر روی هم اثر سینرژیسمی (هم افزایی) دارند که رشد و فعالیت یکدیگر را تعدیل می‌کنند.   

 

3- محل اثر میکروارگانیسم‌های موجود در پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul کجاست؟ 

   در طیور، چینه دان یک محل گذرا برای تخمیر است و پس از آن ژژونوم، ایلئوم و سکوم به ترتیب محل‌های تخمیر هستند. 

  

4- بهترین زمان مصرف پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul چه زمانی است؟ 

   در 10 روز ابتدایی تولد؛ زیرا در زمان تولد دستگاه گوارش استریل است و با جایگزینی باکتری‌های مفید از استقرار باکتری‌های مضر موجود در محیـط پیرامون پرنده جـلوگیری می‌شود. همچنین در زمان بروز اسـترس‌هایی نظیر اسـترس شروع تولید، حمل و نقل، واکسیناسیون و پس از پایان دوره‌ی آنتی بیوتیک تراپی، مصرف مکمل های پروبیوتیک توصیه می شود.  

 

5- آیا پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul را باید تا پایان دوره‌ ی پرورش استفاده کرد؟ 

   با توجه به اینکه شرایط موجود در فارم‌های تولیدی ایران (از جمله استفاده از ضد عفونی کننده‌ها، استرس‌های مختلف و ...) می‌تواند باعث بر هم خوردن تعادل میکروبی روده در طول دوره پرورش شود، استفاده از مکمل پروبیوتیک ®Bio-Poul در کل دوره توصیه می‌شود، اما مقدار مصرفی آن در پایان دوره کمتر از آغاز دوره بوده و صرفاً به عنوان نگهدارنده محسوب می‌شود.

 

6- آیا نیاز به مصرف پری بیوتیک یا اسیدی فایر همراه با پروبیوتیک طیور ® Bio-Poul می باشد؟ 

   از آنجا که این دو محصول حاوی 7 سوش تولید کننده اسید می باشد، محیط دستگاه گوارش را اسیدی کرده و نیاز پرنده را به اسیدی فایرها تا حد زیادی برطرف می‌کنند. از طرفی این محصولات حاوی فراورده فروکتوالیگوساکارید و عصاره مخمری است که به رشد و فعالیت میکروارگانیسم‌های موجود در پروبیوتیک کمک می‌کند. 

 

7- پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul را همراه با چه داروها یا مکمل‌هایی نباید استفاده کرد؟ 

   در زمان مصرف اسیدی فایرها و ضد عفونی کننده‌ها با احتیاط مصرف شود. قبل از مصرف به همراه اسیدی فایرها یا ضدعفونی کننده‌ها با واحد مشاوره شرکت زیست درمان ماهان تماس بگیرید.

 

8- آیا پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul  را می‌توان جایگزن محرک‌های رشد طبیعی و غیر طبیعی کرد؟ 

   در تحقیقات صورت گرفته، دیده شده که این محصول قادر به افزایش اشتها، افزایش وزن گیری و کاهش ضریب تبدیل در گله است، در نتیجه نیاز به محرک رشد را رفع می‌کند.   

 

9- آیا می‌توان پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul را همراه با آنتی بیوتیک‌های خوراکی، آنتی بیوتیک های محرک رشد و داروهای ضد کوکسیدیا استفاده کرد؟ 

   فرمولاسیون مکمل پروبیوتیک ®Bio-Poul به گـونه­ای است که در شـرایط غیر طبیعی پرورش که مجبور به مـصرف آنتی­ بیوتیک هستیم، استفاده هم‌زمان آن با آنتی بیوتیک‌های طیور، باعث از بین رفتن اثربخشی آن نمی‌شود. همچنین استفاده از داروهای ضـد کوکسـیدیا تأثـیری بر مکـمل پروبیوتیک ®Bio-Poul ندارد. برای استفـاده هـم‌زمان مکـمل پروبیـوتیک ®Bio-Poul با آنتی بیوتیک‌ها با واحد مشاوره شرکت زیست درمان ماهان تماس بگیرید.   

 

10- آیا مصرف مکمل پروبیوتیک طیور  Bio-Poul® WS در سیستم آبخوری نیپلی باعث انسداد نیپل‌ها نمی‌شود؟ 

   پودر حامل محصول بایوپول محلول در آب به گونه‌ایی طراحی شده که اجازه‌ی تشکیل سریع بایوفیلم در نیپل را به باکتری نداده و در نتیجه تا چند هفته پس از مصرف، باعث انسداد نیپل نمی‌شود.   

 

11- آیا پروبیوتیک طیور  Bio-Poul® WS و Bio-Poul® FG را می‌توان همراه با واکسن در گله استفاده کرد؟ 

   با توجه به این نکته که توصیه شده 12 تا 24 ساعت قبل و پس از مصرف واکسن از هیچ افزودنی در آب و غذا استفاده نشود، بنابراین است در این بازه‌های زمانی، مصرف پروبیوتیک قطع شود. 

 

12- آیا می‌توان پروبیوتیک طیور  Bio-Poul® WS و Bio-Poul® FG را جایگزین درمان‌های آنتی بیوتیکی کرد؟ 

   هدف اصلی استفاده از پروبیوتیک‌ها، پیشگیری از وقوع بیماری و کاهش نیاز به مصرف آنتی بیوتیک است؛ در نتیجه هیچ پروبیوتیکی به عنوان درمان پیشنهاد نمی‌شود. در زمان بروز بیماری ابتدا باید بیماری را تشخیص و سپس از درمان اختصاصی استفاده کرد. پروبیوتیک‌ها می­ توانند تنها به عنوان یک عامل کمکی در روند درمانی موثر باشند.   

 

13- مصرف مقادیر بالاتر از دوز توصیه شده، چه عوارضی به همراه دارد؟ 

   تنها عارضه‌ایی که به دنبال مصرف چندبرابر دُز محصول دیده می‌شود بروز اسهال به دنبال بروز مکانیسم دفاعی بدن در برابر افزایش تعداد میکروارگانیسم‌های مفید در دستگاه گوارش است.   

 

14- آیا پروبیوتیک طیور Bio-Poul® FG توانایی تحمل درجه حرارت پلت را دارد؟ 

   با توجه به این که سویه های موجود در مکمل پروبیوتیک ®Bio-Poul به روش اسپری درایینگ (Spray Drying) خشک و کپسوله می‌شوند، دارای مقاومت حرارتی بالایی هستند. آزمایش‌های انجام شده در شرایط مختلف نشان می‌دهد که پلت کردن خوراک دام حاوی این محصول تا دمای 85 درجه سانتی گراد به مدت 30 ثانیه تأثیری بر اثربخشی محصول ندارد. اما با توجه به تنوع تنظیمات و روش‌های تولید پلت در صنعت خوراک دام و طیور، توصیه می‌شود که در زمان مصرف با واحد مشاوره شرکت زیست درمان ماهان تماس بگیرید.   

 

15- مصرف پروبیوتیک طیور  Bio-Poul® FG همراه با فرمالین در خوراک امکان پذیر است؟ 

   در آزمایش‌های صورت گرفته، باکتری‌های موجود در محصول قادر به تحمل فرمالین با دُز 3 در هزار هستند. بنابراین توصیه می‌شود در زمان مصرف همراه با ضد عفونی کننده‌هایی نظیر فرمالین با واحد مشاوره شرکت زیست درمان ماهان تماس بگیرید.  

   

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تماس 77196563-021 بخش تحقیق و توسعه‌ شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان تماس بگیرید.


لینک های مرتبط:

دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi
soap2day