پروبیوتیک زنبورعسل Probio-Apis

پروبیوتیک زنبورعسل Probio-Apis

     شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان با هدف تولید مکمل های پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان و با همکاری برترین کارشناسان عرصه فناوری زیستی، تاسیس و با در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه قدرتمند، موفق به شناسایی و جداسازی سویه های پروبیوتیک بومی و ثبت اختصاصی در پایگاه جهانی NCBI شده است.

     طبق تعریف WHO/FAO پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی دستگاه گوارش و محیط زیست تأثیرات سودمندی بر میزبان خود ایفا می کنند. 

     در صنعت پرورش زنبور عسل، استرس های متعددی همچون تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، تغییرات در منابع غذایی و ... موجب تضعیف سیستم ایمنی و عدم تعادل میکروفلور طبیعی گوارشی می شود. چنین عواملی موجب می شود که زنبور های عسل را مستعد ابتلا به بیماری های مختلف می کند و در نتیجه شاهد تلفات و افت کمی و کیفی تولید خواهیم بود. 

     استفاده از پروبیوتیک ها در پرورش زنبور عسل می تواند سبب تعادل و بهینه سازی میکروفلور گوارشی، بهبود رشد، بهبود هضم و جذب مواد غذایی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و مقاومت در برابر انواع استرس ها و عوامل بیماری زا شود. 

     مکمل پروبیوتیک Probio-Apis  ترکیبی از سویه های پروبیوتیک باکتریایی از خانواده باسیلوس ها و باکتری های اسید لاکتیک به همراه مخمر و پری بیوتیک است که بر اساس آزمایش های In Vitro و In Vivo برگزیده و به طور اختصاصی جهت استفاده در زنبور عسل فرموله شده است. 

 

probio-apis

مکانیسم عمل پروبیوتیک 

 • پیشگیری از عوامل استرس زا 
 • تعادل میکروبی دستگاه گوارش 
 • بهبود هضم و جذب مواد غذایی 
 • پیشگیری از عوامل بیماری زا 
 • افزایش مقاومت به بیماری 
 • افزایش طول و بازسازی میکروویلیای روده   

مزایای مصرف مکمل پروبیوتیک Probio-Apis در زنبور عسل 

 • بهبود وضعیت کندوهای ضعیف 
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی 
 • افزایش مقاومت در برابر بیماری ها 
 • بازسازی فلور میکروبی پس از درمان آنتی بیوتیکی 
 • بهبود هضم و جذب مواد غذایی 
 • بهبود سلامت و کاهش تلفات کندو ها 
 • امکان استفاده همزمان با مکمل ها، ضد انگل و سایر داروهای زنبور عسل 
 • بهبود نرخ تولید مثل و افزایش جمعیت کندو 

استفاده از مکمل پروبیوتیک Probio-Apis در شرایط زیر توصیه می شود: 

 • فصول پاییز و بهار 
 • در زمان کوچ 
 • پس از درمان آنتی بیوتیکی 
 • در هنگام بیماری 
 • در شرایط کمبود مواد غذایی 

دوز مصرفی : 

 • روزانه ده گرم به ازای هر کندو 

راهنمای مصرف : 

 • مکمل پروبیوتیک Probio-Apis  را می توان به روش های زیر در کندو ها استفاده کرد: 
 • در محلول شکر خنک حل شود. 
 • با شکر مخلوط و روی شانه ها پاشیده شود. 
 • با کلوچه زنبور مخلوط شود. 

Total Count: 107 CFU/g 

شرایط نگهداری: 

 • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور خورشید نگهداری شود. 
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود. 
 • پس از مصرف درب قوطی را ببندید. 

بسته بندی :  قوطی 100 گرمی